Norra Nyköpingsåns FVOF

  • Dammluckor Christineholm
 

Norra Nyköpingsån

  Södermanlands län / Nyköping kommun.

I fantastisk natur fiskar ni i Norra Nyköpingsån samt södraste delarna av sjön Långhalsen. Området är mycket populärt för många fiskare. Området erbjuder en stor variationsrikedom av fiskeplatser, allt från sjön med näst intill stillastående vatten. När sjön övergår i Nyköpingsån ökar strömmen till mer rörelse i vatten. Vartefter ni förflyttar er i ån varierar vattenhastigheten till mer strömt och vid dammluckorna vid Christineholm är vattnet starkt forsande. Det finns varierande platser att fiska ifrån, såsom bryggor, åkant, bro (dammluckor) etc.

Inom området (ca 600 meter från Täckhammars Bro) finns ett mycket trevligt vandrarhem. Vandrarhemmet ligger ca 100 meter från Nyköpingsån. Se http://www.lodge-langhalsen.se/

Fiskevårdsområdet samarbetar med Skavsta Jakthandel som är väl så kunniga inom fiske och har ett brett utbud av fiskeprodukter. Tar tafsarna slut, eller ni önskar den där speciella jiggen, åk till Skavsta jakthandel under fiskerasten. Har ni ingen anledning att åka, så åk ändå och besök deras trevliga affär. http://www.skavstajakthandel.com/butiken.html

Området omfattar hela ån inom markerat område och delar av sjön Långhalsen. De mest populära fiskeplatserna är vid dammluckorna vid Christineholm, Kanotledens bryggor vid Christineholm, Strax norr om Täckhammars Bro, Lodge Långhalsen samt Skresta strömmar vid Lund

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Nyköpingsåns FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Sutare


Rikligt

Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ruda


Normalt

Nors


Normalt

Gärs


Normalt

Lake


Lite

Ål


Lite

Karp


Lite

Öring


Sällsynt

Havsöring


Sällsynt

Lax


Sällsynt

Gräskarp


Sällsynt

Mal


Sällsynt
 

Norra Nyköpingsåns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Organisationsnummer: 802600-3031

Kundnummer: 1039, Område: 1002.

Kontaktpersoner

Johan Wachtmeister


  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Fiskeområden i närheten av Norra Nyköpingsåns FVOF

Nyköpingsån
Svärtaån nedre
Ekebysjön
Båven Norra
Yngarens o Mäskarens

Anslutna fiskeområden i Södermanlands län
 Din varukorg är tom.