Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping)

 

Nyköpingsån

  Södermanlands län / Nyköping kommun.

Viktig info inför premiären 2024

Under hösten har ett stort träd fallit på zon 3A. Kommunen jobbar på att få bort det men i och med höga flöden har det varit omöjligt. Vi uppmanar alla som fiskar stor försiktighet, ingen vet om eller när trädet kan släppa och flyta nedströms.

Sportfiskarna erbjuder ett tätortsnära fiske i en fantastisk miljö.

Nyköpingsån ringlar fram genom den gamla stadskärnan och här erbjuds ett attraktivt fiske i en urban miljö i cirka 6 km vatten. Här finns möjlighet till såväl flugfiske efter havsöring och lax som feedermete efter bland annat vimma, brax, id och mört samt spinnfiske efter gädda, gös och abborre. I Nyköpingsån erbjuds möjlighet till fiske efter en mångfald av arter vilket gör att fisket är attraktivt under hela året.

Många besöker ån för att fiska öring och lax under årets första månader och under sensommaren/hösten. Under vår och sommar erbjuds ett fantastiskt fiske efter såväl gös och abborre som vimma, id och mört. Under 2020 gjordes den första utsättningen av lax och under 2022 fångades lax på över 10 kg. Årliga utsättningarna kommer fortlöpa parallellt med utsättning av öring som pågått sedan länge. Vid fiske i ån finns möjligheter till mat och boende alltid inom gångavstånd. Vi på Sportfiskarna arbetar för ett hållbart fiske i våra vatten genom fisketillsyn, informationsskyltar och samverkan med kommun och andra lokala aktörer.

Särskilda regler:

 • Årskort har ersatts av säsongskort som är giltiga 1/1-14/9 (nytt from 2024). För fiske under eventuell dispensperiod gäller dispensfiskekort eller dagkort. Mer info under ”förbudstider och dispensfiske”.
 • Sportfiskarna söker årligen dispens för förlängd fiskesäsong (t.o.m 14/10) i Nyköpingsåns nedre del (Zon 2, 3 och 4) hos länsstyrelsen i Södermanland. Mer info under ”förbudstider och dispensfiske”.
 • Zon 3 är uppdelad i 3A och 3B där endast flugfiske är tillåtet i zon 3A och spinn eller fluga är tillåtet i zon 3B.
 • Under perioden 1/4-31/5 är zon 3A och 3B även öppen för mete som kräver att den som fiskar löser ett specimenkort (dagkort). Mete med två spön är tillåtet och fem kort/dygn finns tillgängliga. Kortet finns endast tillgängligt här på iFiske.
 • För att främja fiske för ungdomar är det från och med 2023 gratis för barn/ungdomar upp till 19 år att fiska med valfri metod i zon 1, 2 och 4.
 • Alla som fiskar måste ha ett fiskekort, även barn och ungdomar (upp till 19 år). Det kostnadsfria Säsongskortet för barn och ungdomar finns endast digitalt här på iFiske.
 • En vuxen får meta med toppknutet utan kostnad i sällskap av barn/ungdom (upp till 19 år) som har ett gratis Säsongskort.
 • Endast enkelkrok är tillåtet vid fiske på zon 3A och 3B.
 • Vid flugfiske skall tafsen vara minst 1,5 m lång.
 • Spinnfluga, dropshot eller andra metoder där man särskiljer tyngden från betet är ej tillåtet på zon 3B.

Fysiska fiskekort går att köpa hos Team Sportia i Nyköping och Filmkedjan. Där finns även informationsbroschyrer. 

Zonindelning

Fisket i Nyköpingsån är indelat i fem olika zoner (se karta under fliken "karta"). Respektive zon är färgkodad och skyltning finns längs ån. Det är upp till den som fiskar att följa zonindelningarna och de zonspecifika regler som finns uppsatta. Dessa finns att läsa under "fiskekort". Klicka sedan på "visa regler". Förbudsområden omfattar utlopp från kraftverken samt kanotslalombanan vid Perioden.

 • Zon 1 (grön) sträcker sig från Släbro ner till Fors kraftstation. Fiskeförbud gäller vid kanotslalombanan vid Perioden samt 30 m nedströms Hargs kraftstation.
 • Zon 2 (gul) sträcker sig från Fors kraftstation till Storhusqvarns kraftstation. Fiskeförbud gäller 30 m nedströms Fors kraftstation.
 • Zon 3A (blå) sträcker sig från Storhusqvarn till Folkungabron. Fiskeförbud gäller alldeles nedströms Storhusqvarns kraftstation (samtliga tre fåror).
 • Zon 3B (lila) sträcker sig från Folkungabron till Korsbron.
 • Zon 4 (orange) sträcker sig från Korsbron till hamnbron.

Allmänna regler

 • Alla som fiskar måste ha ett fiskekort. För barn och ungdomar upp till 19 år är det gratis att fiska i zon 1, 2 och 4. Det kostnadsfria Säsongskortet för barn och ungdomar finns endast digitalt här på iFiske.
 • En vuxen får meta med toppknutet utan kostnad i sällskap av barn/ungdom (upp till 19 år) som har ett gratis Säsongskort.
 • Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsynsperson eller polis.
 • Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.
 • Regler och uppmaning från fisketillsyningsperson måste följas.
 • Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal.
 • Fiskaren har skyldighet att vara uppdaterad kring eventuella regeländringar och uppdatering kring fisket. All information finns på här på iFiske.
 • Det är förbjudet att fiska från broar.
 • Huggkrok är inte tillåtet.
 • Ryckfiske är förbjudet.
 • Felkrokad fisk ska återutsättas omedelbart.
 • Kräftfiske är inte tillåtet.
 • Uppströmskast är inte tillåtet.
 • Vid flugfiske skall tafsen vara minst 1,5 m lång.
 • Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna.
 • Det är rapporteringskrav för all lax och havsöring. Rapportering sker här på iFiske. Att inte rapportera fångst av öring/lax kan resultera i att fiskekortet kallas tillbaka. Rapportera gärna dina andra fångster också. Rapportering vid köp av fysiska fiskekort hos återförsäljare, sker via denna länk: https://www.ifiske.se/rapportera/Nyköpingsån
 • För zonspecifika regler se regler under respektive fiskekort.

Fångst- och måttbegränsningar

Måttbegränsning

 • Minimimått lax: 60 cm.
 • Minimimått öring: 50 cm.
 • Uttagsfönster gös och gädda: 50–75 cm.
 • Maximimått abborre: 35 cm.

Fångstbegränsning

 • Totalt 10 fiskar får behållas med undantag för nedanstående arter.
 • Havsöring/lax: 1 per dygn.
 • Gös/gädda: 1 per dygn.
 • Abborre: 5 per dygn.
 • Max fem havsöringar/laxar får behållas per år och årskort.
 • Vi avråder från C&R av havsöring/lax vid vattentemperaturer över 18 grader.
 • Vi avråder från att behålla havsöring/lax under januari och februari då dessa sällan är bra matfiskar.

Förbudstider och dispensfiske

 • Fiske efter lax och öring är förbjudet i zon 1 mellan 15 september till 31 december.
 • Under perioden 15/9 till 31/12 råder totalt fiskeförbud inom zon 2–4.
 • Fiskeförbud gäller 02:00-05:00
 • Årligen söks dispens om förlängning av fisket i zon 2–4 hos länsstyrelsen vilket innebär att fiskesäsongen i dessa områden kan komma att förlängas till 14/10. Information om detta uppdateras på denna sida när beslut från länsstyrelsen fattats.Vid eventuellt dispensfiske är "dispensfiskekort (15/9-14/10)", "dagkort alla zoner" och "dagkort zon 1, 2 och 4" möjliga att lösa. 
 • Om fångstrapport ej lämnas in under dispensfiske kommer fiskaren ej kunna köpa fler kort i Nyköpingsån (görs här på iFiske).

Lokala samarbetsparters

Hos Clarion Collection Hotel Kompaniet kan man som sportfiskare få ett rabbaterat frukosterbjudande. Uppge, "Jag är sportfiskare" i receptionen för att ta del av erbjudandet. Erbjudandet gäller vardagar mellan kl 6.30-9.30 samt helger kl 07.00-10.00 och avser: 

 • Kaffe (inkl påtår) och fralla 75 kr (man gör sin egen fralla från frukostbuffén) 
 • Kaffe (inkl påtår) och 2 st frallor 95 kr

Fiskeutrustning och tillbehör finns att köpa hos Team Sportia Nyköping och Jaktia Nyköping, som båda stöttar Sportfiskarnas verksamhet.

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping).
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 19 år.
 Gratis fiske med valfri metod i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon. Säsongskort krävs (är gratis) och löses här på ifiske. För fiske i zon 3A och 3B krävs att ett dagkort/säsongskort för alla zoner köps. Ev. dispenfiske ingår ej.

Fiskarter


Mört


Rikligt

Havsöring


Rikligt

Lax


Rikligt

Björkna


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Gädda


Normalt

Nors


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Stensimpa


Normalt

Vimma


Normalt

Gärs


Normalt

Ruda


Lite

Lake


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Mal


Sällsynt

OBS! Fredad från fiske enligt fiskelagen
 

Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping)

Logo Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping)

Sportfiskarna har ända sedan 1919 arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Vårt mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. Sedan 2020 förvaltar Sporfiskarna fisket i Nyköpingsån på uppdrag av Nyköpings kommun med syfte att utveckla och tillgängliggöra möjligheterna till fiske mitt i staden. 

Har ni frågor på specifika fiskekort, vilka regler som gäller, när korten börjar säljas etc etc, kontakta då respektive fiskeområde. iFiske.se har ingen lokalkännedom om regler och fiskeförhållanden etc. mer än vad som finns att tillgå på hemsidan.

Organisationsnummer: 802004-4288

Kundnummer: 3303, Område: 3363.

Kontaktpersoner

SPORTFISKARNAS REGIONKONTOR NYKÖPING  

Filer för nedladdning


Summering_fangstrapporter_2023.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping)

Svärtaån nedre
Norra Nyköpingsån
Ekebysjön
Båven Norra
Yngarens o Mäskarens

Anslutna fiskeområden i Södermanlands län
 Din varukorg är tom.