Rickleå Bys Samfällighetsförening

 

Rickleå Nedre

  Västerbottens län / Robertsfors kommun.

Rickleån är en väldigt vacker å med unik karaktär. Rickleån har en så kallad Seapool, en fors som rinner rakt ut i havet. I Sverige finns det bara två större vattendrag av den karaktären, Emån det andra.

Rickleån är också unik genom att åns nedersta delar, nedströms Robertsfors, aldrig har blivit flottledsrensade utan har kvar sin ursprungliga karaktär med stora stenblock och varierande strömpartier. Rickleån är främst känd för vår- och höstfisket efter stor havsöring, men harrfisket kan stundtals vara riktigt bra och laxstammen är nu på uppgång.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Harr


Normalt

Mört


Normalt

Flodkräfta


Normalt

Ej tillåten att fiska

Lake


Normalt

Bergsimpa


Normalt

Siklöja


Normalt

Öring


Lite

Lax


Lite

Sik


Lite
 

Rickleå Bys Samfällighetsförening

Rickleå By (SFF) förvaltar nedre delen av Rickleån och har förvaltat laxfisket i ån ända sedan 1583 (föreningen bildades dock 1982).

Rickleå levererade lax till Uppsala stift redan på 1300-talet och varit en omtalad fiskeälv under historien. Nuförtiden är Rickelån mest känd för sitt fiske efter stor havsöring som är lättast att komma åt under vår och höst. Delen som ingår i området är ej flottledsrensad, vilket är unikt för större åar i Norrlands kustland.

Vi jobbar aktivt med att förbättra förutsättningarna för lax och havsöring i form av tillsyn både vid kusten och på land, göra fisket tillgängligt genom att hålla stigar öppna och underhålla rastkojorna längs ån. Vi samarbetar med andra organisationer för att i framtiden få till en utrivning av tre dammar i Robertsfors tätort vilket hindrar ån att nå sitt fulla potential.

Organisationsnummer: 716415-3855

Kundnummer: 918, Område: 878.

Kontaktpersoner

Håkan Dalsfelt

070 - 359 50 72
  
  

Fiskeområden i närheten av Rickleå Bys Samfällighetsförening

Rickleån Holmensträckan
Rickleån Övre
Sävarån
Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten
Nedre Bureälven

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.