Stensjön Mfl. Sjöars FVOF

 
  Jönköpings län / Jönköping Kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Stensjön Mfl. Sjöars FVOF.

Om Stensjön

Fiske och fiskarter

Sjön har en artrik fiskfauna med följande förekommande fiskarter sik, siklöja, gädda, sutare, sarv, mört, ruda, björkna, lake, abborre, gös, snorgärs, sjölevande öring samt öring och bäckröding i Stensjöåns tillopp. Dessutom finns signalkräfta i sjön.

Fiskekort

I dagsläget är fisket i sjön förbehållet fastighetsägarna/fiskerättsinnehavarna. Boende på Tovrida udde arrenderar fiskerätt av markägarna i Tovrida och boende i Öggestorp arrenderar fiskerätt av Svenska kyrkan i Öggestorp. Ingen fiskekortsförsäljning förekommer.

Enskild markägare kan hyra ut sin fiskerätt som då ansvarar för att informera om de gränser som gäller för fiskerätten. 

Fiskeregler

I dagsläget är fisket i sjön förbehållet fastighetsägarna/fiskerättsinnehavarna inom sina respektive områden.

Fisket på Tovridasidan av sjön är utarrenderat till fastighetsägarna på Tovrida Uddes Stugsamfällighet som får lov att fiska under perioden 15:e maj till den 15:e oktober med undantag för kräftfiskemånaden augusti. Endast spöfiske är tillåtet, ej fasta redskap.

Kräftfiskeperioden fastställs årligen av fiskevårdsområdesförening vid fiskestämman i april månad. Varje markägare/fiskerättsinnehavare får endast fiska kräftor inom sitt egna vatten. Gös över 55 cm som fångas inom Stensjöns FVOF ska återutsättas för att främja beståndet.

Båtar och båtuthyrning

I Huskvarnaån från Stensjön till Carlforsdammen, samt från Stensjön till Rambron gäller hastighetsbegränsningen 5 knop. I Stensjön är inte hastigheten begränsad men hänsyn till boende och djurliv skall alltid tas.

Båtramp för isättning av egen båt finns vid Tovrida Udde.

Aktuellt

OBS! Fiskestämman 2020 inställd!
Med anledning av rådande Coronasmitta har styrelsen beslutat att ställa in mötet.

Vi föreslår istället att fiskestämman skjuts fram ett år och att styrelsen fortsätter sitt arbete enligt protokoll av 2019 års fiskestämma. Vi avser att under perioden hålla tre styrelsemöten och likt tidigare år avhandla frågor som rör fiskevård och samordning av fiskets bedrivande. Redan nu föreslås att kräftfisket startar den 5:e Augusti för att sedan avslutas den 30:e September. Medlemsavgiften hålls oförändrad till 300kr.

2020-04-06 - Inbjudan Fiskestämma 2020
Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Lekeryds församlingshem måndagen den 6:e april klockan 19:00.

2019-08-07 - Kräftfiskepremiär 2019
Kräftfisket startar onsdagen den 7:e augusti klockan 17:00 och pågår fram till den 30:e september.

Nyinfört maximimått på Gös!
På årsstämman beslutades att Gös över 55 cm som fångas inom Stensjöns FVOF ska återutsättas för att främja beståndet.

2019-04-08 - Inbjudan Fiskestämma 2019
Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Svartorps församlingshem den 8:e april klockan 19:00.

2018-08-01 - Kräftfiskepremiär 2018
Kräftfisket startar onsdagen den 1:a augusti klockan 17:00 och pågår fram till den 30:e september.

2018-04-09 - Inbjudan Fiskestämma 2018
Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Lekeryds församlingshem den 9:e april klockan 19:00.

2017-08-02 - Kräftfiskepremiär 2017!

Kräftfisket startar onsdagen den 2:a augusti klockan 17:00 och pågår till den 30:e september.

2017-04-11 - Inbjudan Fiskestämma 2017

Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Lekeryds församlingshem den 11:e april klockan 18:00.

2016-08-03 - Kräftfiskepremiär 2016!

Kräftfisket startar onsdagen den 3:e augusti klockan 17:00 och pågår till den 30:e september.

2016-04-04 - Inbjudan Fiskestämma 2016

Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämms i Lekeryds församlingshem den 4:e april klockan 18:00.

2015-04-28 - Inbjudan Stensjömetet Lördagen den 9:e maj klockan 9:00
Stensjöns Fiskevårdsområdesförening inbjuder till ”Stensjömetet”, en metartävling för alla med fiskerätt i Stensjön. Denna dag är fiske tillåtet i hela fiskevårdsområdet från Rambron till Carlforsdammen.
Vi samlas på badplatsen vid Tovrida Udde klockan 9:00 och drar tävlingsreglerna (endast flötmete är tillåtet, från båt eller från land). 
Klockan 13:00 återsamlas vi på samma plats för invägning av fångsten. Vinnarna, 1:an 2:an och 3:an belönas med priser!
Efter prisutdelningen blir det strandmingel.
Föreningen fixar så att grillkolen glöder men var och en får ta med maten att lägga på grillen och dryck.
Med förhoppning om en fin dag på Stensjön.
Välkomna!

2015-03-16 - Inbjudan Fiskestämma 13:e april
Styrelsen bjuder in medlemmarna till fiskestämma i Lekeryds församlingshem den 13:e april klockan 19:00.

2014-08-06 - Kräftfiske
Kräftfisket startar den 6:e augusti klockan 17:00 och avslutas den 30:e september 2014.

2014-05-17 - Stensjömetet
Premiären utav Stensjömetet den 17:e maj bjöd på fantastiskt väder och stor uppslutning till Tovrida Uddes badplats. Efter fisket grillades det på badplatsen och en prisutdelning hölls. Vinnare av metartävlingen blev Jonas Back. På andra plats kom Klas Andersson och på tredje plats kom Roger Lindberg. 

Fiskeservice
Försäljning av fiskeredskap:

Kurres Fiskeshop
Huskvarnavägen 107
561 32 Huskvarna
Tel: 036 - 13 97 55
Hemsida: http://www.kurres.com

Fiske och Outdoor
Ryhovsgatan 3-5 (Eurostop)
553 03 Jönköping
Tel: 036 - 333 60 07
Hemsida: http://www.fiskeoutdoor.com

Kontaktpersoner   

Ordförande
Johan Lutgård
Tovrida Västergård 12
561 96  Lekeryd
Tel: 070 - 871 19 09
Epost: johan.lutgard@lfj.se


Sekreterare
Erik Brusbäck
Skolgatan 2
561 35  Huskvarna
Tel: 070 - 946 43 77
E-post: erik.brusback@live.se


Ledamot
Niklas Järvhammar
Ulvsnäs Säteri 1
561 62  Tenhult
Tel: 070 - 930 55 50
E-post: niklas@fastighet-lustgarden.se


Ledamot
Richard Fagerstrand
Kanarp 8
571 97  Forserum
Tel: 070 - 635 70 27
E-post: richard.fagerstrand@forserums-verktyg.se

 
Ledamot
Klas Askehag
Källgatan 12C
554 53  Jönköping
Tel: 072 - 887 41 88
E-post: klarre90@hotmail.com


Fiskarter


Gös

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Braxen

Vanlig

Lake

Vanlig

Sarv

Vanlig

Sutare

Vanlig

Gärs

Vanlig

Ruda

Normalt

Björkna

Normalt

Sik

Lite
 

Stensjön Mfl. Sjöars FVOF

Hjärtligt välkommen till Stensjöns Fiskevårdsområdesförening som förvaltar fisket i Stensjöns fiskevårdsområde i Hakarps, Lekeryds och Öggestorps socknar, Jönköpings kommun. Området består av Stensjön, Laggarebosjön samt Huskvarnaån från dammfästet vid Rammbron till dammfästet vid Carlfors bruk. Stensjön är en sjö med en areal på 3,40 km2 och ett största djup på 9 m.

Kundnummer: 895, Område: 855.
  
  

Fiskeområden i närheten av Stensjön Mfl. Sjöars FVOF

Tenhultasjön
Ramsjön
Ylen
Landsjön
Stora Nätaren

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.