Undens FVO

 

Unden

  Örebro län och Västra Götalands län / Laxå, Karlsborg och Töreboda kommun.

Sjön Unden i Tiveden är klassad som riksintresse. Den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av det totala tillflödet. Unden är en av vårt lands förnämsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för röding. Unden har klart kallt vatten, sjöns medeldjup är 32 m och största djup anges till 108 m. 

Undens areal är 9540 ha och sjön har 13 bäckar som tillflöden. Avtappning sker genom tre kraftverk som ligger i Edsån som förbinder Unden med sjön Viken. Medelvattenföringen i Edsån är 3,5 m3 per sekund. Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser Göta Kanal med erforderlig vattennivå för seglation.

I sjön finns röding, öring, sik (3st varianter), gädda, abborre, lake, nors, löja/benlöja, mört, sarv, gärs, harr. De största fångade fiskarna i Unden är; röding 10,5 kg, öring 14,4 kg, sik 3,2 kg, abborre 2,8 kg och gädda 17,0 kg.
Öringen leker i rinnande vatten i de större bäckarna. De nykläckta öringarna lever ett till två år i kläckningsbäcken, för att sedan gå ut i sjön och äta sig stora. Ett antal av dessa går efter några år tillbaka till födelsebäcken för ny lek.

Tillflödesbäckarna samt Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Ökat genom predation på kräftor

Gädda


Vanlig

Mycket stora gäddor finns ute i sjön

Nors


Vanlig

Betesfisk som återhämtat sig efter att kalkningen startade

Signalkräfta


Normalt

Inplanterad på 1980-talet och är nu etablerad i större delen av sjön

Röding


Normalt

Vikande population och stödinsättning diskuteras

Sik


Normalt

3 arter finns

Lake


Normalt

Förekommer mest som smålake

Öring


Lite

Vi har nu en självlekande stam som är i ökande

Mört


Lite

Sarv


Lite

Gärs


Lite

Harr


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt

Finns lokalt i ett tillflöde men ingår inte i UFVO

Ål


Sällsynt

Kanalbolaget planterade in ål under flera år men nu är den så gott som borta
 

Undens FVO

Organisationsnummer: 866000-5698

Undens Fiskerättsförening bildades i mitten av 1950-talet. Denna förening bildades för att agera aktiv motpart mot Sveriges första kommersiella atomkraftverk som aldrig blev förlagt till Unden. 

För att få hjälp med kalkningsåtgärder när ph-värdet i sjön närmade sig 5,0 bildades Undens Fiskevårdsområdesförening. Sedan 1977 har Undens FVOF erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder.

Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser. Undens tillflöden kalkas årligen med båt och helikopter. Vattenprover tas 4 gånger per år på 5 förutbestämda platser för att kunna följa vattenkvaliteten över tid. Vattnets ph-värde är nu bra och hålls på rätt nivå med hjälp av kalkningen. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske ska kunna upprätthållas.

Kundnummer: 166, Område: 131.

Kontaktpersoner

Christer Johansson
070-625 49 46
  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Trolling karta samt regler.

Fiskeområden i närheten av Undens FVO

Gårdsjön, Narven och Långtjärn
Edsån
Tivedenområdet (Hökensås)
Bottensjön
Spåndals Bergsjö

Anslutna fiskeområden i Örebro län

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.