Vallsjöns FVO

 

Vallsjön

  Jönköpings län / Sävsjö och Nässjö kommun.

Den drygt 700 ha stora Vallsjön hyser starka bestånd av grov abborre och gädda. Abborrfisket är kanske ett av södra Sveriges bästa, både när det gäller antal och storlek, såväl sommar som vinter. Abborre över kilosgränsen är vanligt förekommande. Den största dokumenterade abborren i sjön var 1,8 kg. Största landade gädda är hittills 15,9 kg.

Fiska i Vallsjön!
Sjön har också ett starkt sikbestånd, vilket utgör en bra födobas för sjöns abborrar och gäddor. Det vanligaste fisket i sjön är spinnfiske, pimpel och trolling, men även mete från båt kan vara fångstgivande. Pimpelfiske och ismete är bäst i norra halvan av Vallsjön. Här är djupet varierande och hittar man inte fisken grunt kan man söka den djupare. Sjön har även gott om signalkräfta, men fisket efter denna är begränsat till markägare. Vallsjön är en klarvattensjö med mycket god vattenkvalitet och är en dricksvattentäkt för Sävsjö kommun. Ett exempel på den goda vattenkvaliteten är förekomsten av den nationellt rödlista blågrönalgen sjöhjortron.

Vallsjön har hög biologisk mångfald, främst beroende på en relativt artrik fisk- och fågelfauna, en stor sjöyta, samt en omväxlande strandlinje. Bland häckande fågelarter i sjön märks storlom, skäggdopping, små- och storskrake, knipa och gräsand.

  • Fiskarter i sjön: abborre, gädda, mört, sutare, sik och lake.
  • Djupkarta Finns för nedladdning här på iFiske också! (Se kartsidan)
  • Båtramp finns i sjöns södra del (se karta).
  • Båtuthyrning i Solvik: Björn Arnesson, 073 - 816 45 05.

Boende samt verksamma i sjöns närhet:

 


 

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Sik


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Lite

Braxen


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Vallsjöns FVO

Logo Vallsjöns FVO

Vallsjöns fiskevårdsområde upplåter fisket i Vallsjön som har hög biologisk mångfald, främst beroende på en relativt artrik fisk- och fågelfauna, en stor sjöyta samt omväxlande strandlinje.

Organisationsnummer: 827500-9598

Kundnummer: 241, Område: 201.

Kontaktpersoner

Björn Arnesson
0738 - 16 45 05
  
  

Filer för nedladdning


vallsjon_djupkarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Vallsjöns FVO

Norra Sandsjös FVOF
Eksjöhovgårdssjön
Linnesjön (Sävsjö)
Lillnömmen
Storesjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.