Nedre Ljungans Sportfiske

  Nedre Ljungans Sportfiske (Regler)

FISKEREGLER NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE 2019. De nya fiskereglerna gäller från och med 16 maj 2019
Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet. I Klingstatjärn, Sommartjärn och Vintertjärn är fisket fritt. I Östtjärn gäller ett särskilt fiskekort.
Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor.
Flugfiske med flugspö och fluga.
Mete med flöte och mask/maggot.
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot.
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap.
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap.
Samtliga krokar ska vara hullinglösa. Att med tång klämma in hullingen på kroken räknas som att kroken är hullinglös. På trekrok ska samtliga hullingar klämmas in.
Under perioden 1 juni till och med 14 oktober samt 16 november till och med 31 december är tillåtna fluglinor endast linor med flytande bakdel. Fluglinans främre del, spetsen, får ha som högst sjunkgrad 6. T-spetsar (tungsten tips) är inte tillåtna under denna period.
Under samma period är vid spinn/haspelfiske högsta tillåtna vikt för drag, spinnare, vobbler och dupp 28 gram.
Alla andra redskap och beten är förbjudna.
Alla typer av sänken är förbjudna.
Alla beten innehållande bly är förbjudna.
Minimimått:
Havsöring 50 cm
Harr 30 cm
Maximimått:
Harr 40 cm
Fredningstider:
Fiske efter lax är förbjudet hela året. 
Fiske efter harr är förbjudet från och med 15 mars till och med 15 maj.
Allt fiske är förbjudet från och med 15 oktober till och med 15 november samt från och med 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik. 
Fångstbegränsningar:
All lax ska återutsättas (även fenklippt lax).
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas.
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn.
Harr max 2 fiskar per dygn.
Catch and release:
Fiskereglerna innebär att catch and release tillämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas.
Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Kroken ska lossa med kroklossare (peang).
Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.
Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas.
Ryckfiske är förbjudet.
Felkrokad fisk ska återutsättas.
Nedskräpning är förbjudet.
Fiskereglerna kan förändras under säsongen, till exempel vid lågt och varmt vatten.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till iFiske inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk(längd och vikt för återutsatt fisk ska bara uppskattas).
Vid brott mot fiskevårdsområdets regler uttas en kontrollavgift på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske. 
Ungdomar under 18 år fiskar gratis.
Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet. Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna så är köparen också skyldig att uppträda korrekt gentemot föreningens medlemmar och funktionärer samt andra sportfiskare. Detta krav omfattar också agerande på sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen anser att någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller sig föreningen rätten att neka personen att köpa fiskekort under viss tid samt annullera redan giltigt fiskekort. 

Fångstrapport länk https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3

Rapporterade fångster

https://www.ifiske.se/fisketips-nedre-ljungan.htm

 


2019-10-15 | https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se