Nedre Ljungans Sportfiske

  Nedre Ljungans Sportfiske (Regler)

FISKEREGLER NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE 2019
Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet. I Klingstatjärn, Sommartjärn och Vintertjärn är fisket fritt. I Östtjärn gäller ett särskilt fiskekort.
Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor
Flugfiske med flugspö och fluga
Mete med flöte och mask/maggot
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap
Alla andra redskap och beten är förbjudna
Alla typer av sänken är förbjudna
Alla beten innehållande bly är förbjudna
Minimimått:
Havsöring 50 cm
Harr 30 cm
Maximimått:
Harr 40 cm
Fredningstider:
Lax 1/1 t.o.m. 31/12 (hela året)
Harr fr.o.m. 15/3 t.o.m. 15/5
Allt fiske förbjudet fr.o.m. 1/6 t.o.m. 15/11 med undantag för fiske efter harr, sik, abborre och vitfisk under tiden 1/6 t.o.m. 14/10. Vid fiske efter dessa arter är tillåtna redskap flugspö max klass 6 och längd 10 fot samt spinn/haspel med flöte med max 3 flugor. Endast harrflugor utan hulling med max krokstorlek 10 är tillåtna. Max tillåten tafsspets är 0,20 mm.
Allt fiske förbjudet 1/1 t.o.m. 28/2 med undantag av pimpelfiske efter sik
Fångstbegränsningar:
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn
Harr max 2 fiskar per dygn
Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet
Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas
Ryckfiske är förbjudet
Felkrokad fisk ska återutsättas
Nedskräpning är förbjudet
Fiskereglerna kan förändras under säsongen
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till iFiske inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk
Vid brott mot fiskevårdsområdets regler uttas en kontrollavgift på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske
Ungdomar under 18 år fiskar gratis
Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet. Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna så är köparen också skyldig att uppträda korrekt gentemot föreningens medlemmar och funktionärer samt andra sportfiskare. Detta krav omfattar också agerande på sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen anser att någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller sig föreningen rätten att neka personen att köpa fiskekort under viss tid samt annullera redan giltigt fiskekort.
For information in english visit www.fiskeisundsvall.se

Fångsrapport länk https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3

 

 


2019-03-20 | https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se