Nedre Ljungans Sportfiske

  Nedre Ljungans Sportfiske - regelverk

Länk till hemsidan https://nedreljunganssportfisk.se

FISKEREGLER NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE 2022. Ändrad den 5 april 2022.

OBS! REGELÄNDRING FRÅN OCH MED DEN 10/6-22: SPINN/HASPELFISKE MED DRAG, SPINNARE, VOBBLER EFTER GÄDDA OCH ABBORRE ÄR TILLÅTET FRÅN SISTA FORSEN (SISTA BÅTFISKEZONEN, SE SKYLT) TILL MYNNINGEN I HAVET.
Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet. I Klingstatjärn, Sommartjärn och Vintertjärn är fisket fritt. I Östtjärn gäller ett särskilt fiskekort.
Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor.
Flugfiske med flugspö och fluga.
Mete med flöte och mask/maggot.
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot.
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap.
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap.
Alla andra redskap och beten är förbjudna.
Alla typer av sänken är förbjudna.
Alla beten innehållande bly är förbjudna.
Minimimått:
Havsöring 50 cm
Harr 30 cm
Maximimått:
Harr 40 cm
Fredningstider:
Fiske efter lax är förbjudet hela året. 
Fiske efter havsöring är förbjudet från 1 juni till och med 14 oktober.
Fiske efter harr är förbjudet från 15 mars till och med 15 maj.
Allt fiske är förbjudet från 15 oktober till och med 15 november samt från 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik. 
Särskilda bestämmelser med anledning av laxens akuta situation:
För att undvika fångst av lax gäller ytterligare begränsningar för redskap och fiskemetoder under tiden 1 juni till och med 14 oktober. Vid flugfiske är det endast tillåtet med utrustning för harrfiske; enhandsspö max 10 fot, max 0,25 mm tafs, harrflugor max storlek 10 och vid spinn/haspelfiske endast flytande dupp/flöte med harrflugor max storlek 10.
Fångstbegränsningar:
All lax ska återutsättas (även fenklippt lax).
Havsöring max 2 per dygn.
Harr max 2 per dygn.
Catch and release:
Fiskereglerna innebär att catch and release tillämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas.
Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Kroken ska lossa med kroklossare (peang).
Båtfiske: Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.
Fisketillsynspersoners tolkningsföreträde
Fisketillsynspersonerna äger tolkningsföreträde vid bedömning av fiskereglernas efterlevnad.
Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas.
Ryckfiske är förbjudet.
Felkrokad fisk ska återutsättas.
Nedskräpning är förbjudet.
Fiskereglerna kan förändras under säsongen, till exempel vid lågt och varmt vatten.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till iFiske inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk (längd och vikt för återutsatt fisk ska bara uppskattas). Länk https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3
Vid brott mot fiskevårdsområdets regler uttas en kontrollavgift på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske. 
Ungdomar under 18 år fiskar gratis.
Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet. Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna så är köparen också skyldig att uppträda korrekt gentemot föreningens medlemmar och funktionärer samt andra sportfiskare. Detta krav omfattar också agerande på sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen anser att någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller sig föreningen rätten att neka personen att köpa fiskekort under viss tid samt annullera redan giltigt fiskekort. 


2022-09-29 | https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.