Norrtälje Sportfiskare

  Norrtälje Sportfiskare - regelverk

GENERELL REGEL - DET ÄR SJÄLVKLART FÖRBJUDET ATT BETRÄDA PRIVAT TOMTMARK OCH BRYGGOR. ALLMÄNHETEN HAR OCKSÅ RÄTT ATT RÖRA SIG PÅ VATTEN ELLER LÄNGS STRÄNDER!

VISA HÄNSYN VID FISKE - DET KANSKE ÄR FLERA SOM FISKAR! ANKRA ELLER FISKA INTE NÄRMARE PRIVATA BRYGGOR/TOMTER ÄN ATT DU SJÄLV SKULLE TYCKA ATT DET VAR OK!!

TA HÄNSYN TILL HÄCKANDE FÅGEL OCH TILL DJURLIVET I SIN HELHET!

Regler Norrtäljeån "Gul zon".

Endast fiske med flugspö. 

Hullinglös krok gäller på flugfiskesträckan!
Kortet är giltigt i 24 timmar från angiven tid.
Vadning sker endast från en sida och inte längre ut (max 2-3m) från stranden/kanten än att ett ”Rollkast” kan genomföras.

OBS!!

Vadning från Gamla elverksbron ned till bron vid biografen samt från Socitetsbron till bron vid Åtellet – sker på södra sidan. Vadning från bron vid biografen till Socitetsbron – sker på norra sidan.
Visa hänsyn! Vada inte mer än nödvändigt och "Rotera" d.v.s om andra ska fiska är det kutym att röra sig nedströms och inte kliva in framför fiskande på de olika poolerna/sträckorna!

För Havsöring gäller
Fångstbegränsningar/tider - 1/1-28/2 Catch&Release på Öring (ej Regnbåge max 3st), - 1/3-14/9 1st Öring eller totalt 3st
laxartade fiskar/dygn (tex 1st Öring och 2st Regnbågar)!
Tillåtet mått Öring (fönsteruttag 50-65cm)!

Totalt fiskeförbud råder mellan 15/9-31/12! I fiskekortet på flugfiskesträckan - "Gul zon"- ingår även fiske i Norrtäljeåns övre- och nedre delar -"Grön zon"!
Fångstrapport (Namn, datum, art, vikt, längd och fettfena J/N) är obligatoriskt och görs även till
norrtaljesportfiskare@hotmail.com

Regler Norrtäljeåns övre och nedre del "Grön zon" 

Sträckorna ingår i fiskekortet för Lommaren, Frötuna-Kyrksjö, Limmaren och Malstasjön.
Endast fiske med handredskap.

Regler Erken

OBS! STRÄNGLIGEN FÖRBJUDET ATT ANKRA MED LINA PÅ NORRA SIDAN OM MALMAGRUNDET PÅ EN RADIE OM CA 100 M!! MAX 30 KNOP, I SVANBERGAVIKEN 5 KNOP.

Handredskapsfiske tillåtet året runt från land/båt (max 2 spön/pers.) Angling/Ismete max 10 redskap/pers. 
Ingen form av trolling med motorbåt är tillåten dock dragrodd med högst 2 spön/båt.
Max en gös/dag/pers och 2 gäddor/dag/pers får behållas. Min.mått Gös 45 cm, Gädda 50 cm. Max.mått Gös 65 cm, Gädda 75 cm, Abborre 38 cm.


Regler övriga sjöar
Endast handredskapsfiske.
Minimimått Gös 45 cm.


OBS!!

Undvik i högsta mån att fiska på lekande fisk, generellt 1/5-15/6 (lekfisken är en mycket sämre matfisk). Spara inte mer fisk än nödvändigt! Våra rovfiskar, och speciellt de större, är mycket viktiga för att balansen i fisksamhällena ska upprätthållas i våra vatten. Hantera fisken varsamt om den ska släppas tillbaka (inga huvudlyftsvägningar, skydda solinstrålning i ögonen, tänk på gäl- och ögonfrysning vintertid)!

Tänk på att Gösen (hanfisken) bevakar rom och yngel!

Det fria fisket för barn och ungdomar gäller inte på flugfiskesträckorna i Norrtäljeån samt att dom naturligtvis är
skyldiga att uppmärksamma övriga gällande regler som en sportfiskare är skyldig att följa (lokala regler)!


2024-02-27 | https://www.ifiske.se/fiskekort-norrtaljean-erken-langsjon-m-fl-vatten.htm?rules=1044 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.