Centralhalländska FVOF

  Centralhalländska FVO - regelverk

  • Fiskekortet gäller för fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel. Vid angelfiske får högst 5 angeldon användas per fiskekort.
  • Innehavare av årskort får ta med sig sin make/maka, sambo och barn på fisket och dessa får fiska med egna redskap.
  • Ungdomar under 18 år fiskar gratis tillsammans med målsman som innehar fiskekort.
  • Högst två gäddor mellan 45 och 90 cm får behållas per dag och fiskekort.
  • Abborre över 40cm skall släppas tillbaka.  
  • Ål får, eftersom den är hotad, inte fångas utan ska omedelbart återutsättas.
  • Centralhalländska FVO arbetar för att förbättra fisket. Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. Hantera försiktigt, med fuktad hand, fångad fisk som ska återutsättas. I området finns flera naturreservat och fågelskyddsområden. Var försiktig med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsatta anslag och skyltar. För att skydda vattenmiljön är det inte tillåtet att använda tvåtaktsmotorer i någon av sjöarna. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare. Alltså följa principen inte störa – inte förstöra.
  • Respektera fartgräns 5 knop i sjöarna mellan 1 april och sista juli. Storlom och andra skyddade fåglar häckar i vattenbrynet och ska inte få sina bon förstörda av svallvågor

2023-03-26 | https://www.ifiske.se/fiskekort-skarsjon-byasjon-ottersjon-alvasjon-mfl.htm?rules=656 | www.ifiske.se

Information om båtmotorer

 Endast fyrtakts eller eldrivna båtmotorer får användas.
 Din varukorg är tom.