Centralhalländska FVOF

  Centralhalländska FVO - regelverk

  • Fiskekortet gäller för fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel. Vid angelfiske får högst 5 angeldon användas per fiskekort.
  • Innehavare av årskort får ta med sig sin make/maka, sambo och barn på fisket och dessa får fiska med egna redskap.
  • Ungdomar under 18 år fiskar gratis tillsammans med målsman som innehar fiskekort.
  • Högst två gäddor mellan 45 och 90 cm får behållas per dag och fiskekort.
  • Abborre över 40cm skall släppas tillbaka. 
  • Ål får, eftersom den är hotad, inte fångas utan ska omedelbart återutsättas.
  • Centralhalländska FVO arbetar för att förbättra fisket. Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. Hantera försiktigt, med fuktad hand, fångad fisk som ska återutsättas. I området finns flera naturreservat och fågelskyddsområden. Var försiktig med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsatta anslag och skyltar. För att skydda vattenmiljön är det inte tillåtet att använda tvåtaktsmotorer i någon av sjöarna. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare. Alltså följa principen inte störa – inte förstöra.
  • Respektera fartgräns 5 knop i sjöarna mellan 1 april och sista juli. Storlom och andra skyddade fåglar häckar i vattenbrynet och ska inte få sina bon förstörda av svallvågor

 

Hjälp oss skydda våra sjöar från invasiva arter


Centralhalländska fiskevårdsområdet värnar om våra fina sjöar och deras miljö.
Vi vill ha din hjälp för att hindra spridning av främmande arter av fisk och deras
sjukdomar samt främmande små vattendjur och växter till våra sjöar.
Främmande arter kan tränga ut arter som redan finns i sjöarna eller bära på
sjukdomar eller parasiter som kan smitta de arter som lever här.


Spridning av vattenlevande arter kan ske av privatpersoner som är sportfiskare,
båtägare eller har akvarier och trädgårdsdammar.
Det är nästan omöjligt att bli av med främmande arter som har etablerat sig i
vattenmiljöer. Därför är det så viktigt att hindra spridningen.


Så här kan du göra för att hjälpa oss för att skydda våra sjöar.


Båtar: Mängder av små organismer finns på båtarnas skrov och i vatten på
båtbotten. Om du flyttar din båt från en sjö till en annan kan du förhindra spridning av
främmande arter genom att först rengöra den noggrant och låta den torka ordentligt
innan sjösättning.


Fiske: Främmande arter kan spridas via agn. Därför ska du inte agna med fisk, eller
kräftdjur från andra sjöar. På fisk och kräftdjur från andra sjöar kan finnas mängder
av små organismer som parasiter eller sjukdomar som kan vara skadliga för
fiskarterna i sjöarna.


Akvarier och dammar: Växter och djur från akvarier kan spridas som invasiva arter
till sjöarna om akvarievatten töms i diken, bäckar eller sjöar. Detsamma gäller
främmande arter i dammar som har utlopp till ett dike, vattendrag eller sjö.


2024-06-22 | https://www.ifiske.se/fiskekort-skarsjon-byasjon-ottersjon-alvasjon-mfl.htm?rules=656 | www.ifiske.se

Information om båtmotorer

 Endast fyrtakts eller eldrivna båtmotorer får användas.
 Din varukorg är tom.