Abborresjöns FVF

 

Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön

  Västra Götalands län / Ale och Lerum kommun.

1 Maj klockan 8:00 öppnar vi sjöarna för fiske

Det är vår förhoppning att du skall få en sommar med fina naturupplevelser och god fiskelycka.

Styrelsen

 


Abborresjön:
-----------------------

Tillåtna fiskesätt: spinnfiske (ej bombarda), flugfiske.

Dessa fiskesätt är även tillåtna från flytring framförd med fenor (inte åror!). Fiske från flytring är endast tillåtet i Abborresjön!

Förutom regnbåge finns även ett litet bestånd med stationär öring.
All öring i Abboresjön är därför fredad och skall sättas tillbaka. Omgivningen består av barrskog och partier av sankmark medan stränderna främst utgörs av berg och sten. Det finns flera stycken flugfiskevänliga platser.

Stora Kroksjön:
-----------------------

Tillåtna fiskesätt: spinnfiske (ej bombarda), flugfiske.

I sjön finns förutom regnbåge ett litet fint bestånd med fjällröding och ett litet bestånd med stationär vild öring. Denna lilla öringstam försöker vi nu genom aktiv fiskevård att bygga upp till ett fiskbart bestånd för våra gäster om några år. All öring i Stora Kroksjön är därför fredad och skall sättas tillbaka.

Sjön ligger inom ett naturreservat så därför är det naturreservatets regler som gäller och inte allemansrättens.
Det finns en informationstavla vid sjöns utlopp som beskriver vad som gäller för regler och vad som är intressant i området. Runt St. Kroksjön finns det fyra stycken vindskydd med eldstad för övernattning, ett par fikabord för att vila och njuta av utsikten. Väster om dämmet finns en toalett, se skyltning.

Omgivningen består av skogsmark av urskogskaraktär. Stränderna varierar mellan berg och moränmark.
I söder finns ett parti sankmark, i norr är bergen branta och stupar rakt ner i sjön. Från toppen av dessa har man en mycket vacker utsikt över hela sjön. Frånsett de branta bergen kan man fiska runt hela sjön. Stränderna är rena med långa flata berghällar och lättvadad botten. Sjön är därför mycket flugfiskevänlig och genom sin storlek så hittar man lätt sitt egna lilla specialställe. Sedan 1987 har man satsat på Kvalitetsfiske i denna sjö.

Ottersjön:
-----------------------

Tillåtna fiskesätt: mete, spinnfiske, flugfiske

Våran familjesjö där är det även finns en handikappsbrygga och toalett i anslutning till vägen, flertalet flytbryggor och ett vindskydd.

Omgivningen består till största del av barrblandskog och det går fint att fiska sig runt hela sjön och det finns flera fina platser som lämpar sig för flugfiske även om spinnfisket är det mest dominerande här.

Böljesjön:
-----------------------

Tillåtna fiskesätt: flugfiske

Är en fin liten sjö där enbart flugfiske är tillåtet.
Vid Böljesjön finns ett vindskydd för övernattning samt toalett vid parkeringen.
Det finns fem kastbryggor, fikabord och några fina vadarställen. Omgivningen består av barrblandskog och hyggen, den är bitvis vadbar men det finns flera flytbryggor för att underlätta flugfisket.


En film från Abborresjön & Stora Kroksjön:
https://youtu.be/vwHxUHs8jpw

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Abborresjöns FVF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Öring


Vanlig

Abborre


Normalt

Endast i Ottersjön

Gädda


Lite

Endast i Ottersjön

Mört


Lite

Endast i Ottersjön

Röding


Sällsynt
 

Abborresjöns FVF

Logo Abborresjöns FVF

 

 


 

 

Klubben bildades den 5 september 1967 av Nils och Leif Danielson tillsammans med Björn Löfgren i Alafors Abborresjöns fiskevårdsförening. Vi är idag en fiskevårdande klubb med ca 50 medlemmar som aktivt fiskar och driver en miljövänlig fiskevård i våra sjöar: Stora Kroksjön, Abborresjön, Ottersjön och Böljesjön.

I Stora Kroksjön finns bl. a. självreproducerande bestånd av röding, öring och elritsa vilka vi försöker skydda.
Denna lilla stam försöker vi nu genom aktiv fiskevård att bygga upp till en kraftig, för våra gäster, fiskbar stam om några år. Just nu är all öring fredad och skall återutsättas. Vi sätter ut fisk med mycket hög kvalité under hela säsongen och även en del större regnbågar för att ge er fiskare en större möjlighet att få en riktig baddare på kroken.

För oss är det viktigt att ni får en naturupplevelse vid sjön lika väl som fisk med hög kvalité som ger en roligt fight och mycket vak i sjöarna.

Klubbens målsättning är att ni skall få en trevlig fiskedag med fisk av hög kvalité och en härlig naturupplevelse vid någon av våra underbara sjöar.

Organisationsnummer: 863500-3141

Kundnummer: 113, Område: 76.

Kontaktpersoner

Patrick Ekvall
0702-155577

Maila:

Facebook:
Abborresjöns fiske  

Filer för nedladdning


Folder.pdf

Fiskeområden i närheten av Abborresjöns FVF

Lilla Lövsjön
Valsjön
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Mjörn
Bodasjön (Prässebo)

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.