Movänta FVOF

 

Försjön

  Jönköpings län / Eksjö kommun.
Försjön ligger i ett naturskönt område en kilometer norr om Hult samhälle öster om Eksjö. Sjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden.

Försjön är en djup och näringsfattig källsjö i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Fisket karaktäriseras av förhållandevis bra abborr- och gäddfiske. Försjön har en varierande bottenstruktur med stora variationer i djup och bottenkaraktär. Försjöns största vattendjup är uppmätt till 25,5 m och medeldjupet är 7,8 m. Stränderna är mestadels av sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar och kortskottsväxter.

Den djupkarta som finns för nedladdning på iFiske är en äldre karta, det finns en bättre version att köpa vid Movänta Camping.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Nors


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Lake


Lite

Sarv


Lite

Ål


Sällsynt

Bergsimpa


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Movänta FVOF

Försjön är en näringsfattig sjö med god vattenkvalite och ingår i Emåns sjösystem. Försjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden. Fiskevårdsföreningen vill verka för att säkerställa ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Organisationsnummer: 827001-0021

Kundnummer: 303, Område: 264.

Kontaktpersoner

Torbjörn Johansson
Movänta 3
575 92 Hult
0703 - 13 91 24  
  

Fiskeområden i närheten av Movänta FVOF

Eksjö Fiskeklubb
Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån
Havravikssjön m fl vatten
Västra Lägern
Östra Lägern

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.