Movänta FVOF

 

Försjön

  Jönköpings län / Eksjö Kommun.
Försjön ligger i ett naturskönt område en kilometer norr om Hult samhälle öster om Eksjö. Sjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden.

Försjön är en djup och näringsfattig källsjö i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Fisket karaktäriseras av förhållandevis bra abborr- och gäddfiske. Försjön har en varierande bottenstruktur med stora variationer i djup och bottenkaraktär. Försjöns största vattendjup är uppmätt till 25,5 m och medeldjupet är 7,8 m. Stränderna är mestadels av sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar och kortskottsväxter.

Den djupkarta som finns för nedladdning på iFiske är en äldre karta, det finns en bättre version att köpa vid Movänta Camping.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Siklöja

Vanlig

Lake

Lite

Sarv

Lite

Ål

Sällsynt

Bergsimpa

Sällsynt

Björkna

Sällsynt
 

Movänta FVOF

Organisationsnummer: 827001-0021

Försjön är en näringsfattig sjö med god vattenkvalite och ingår i Emåns sjösystem. Försjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden. Fiskevårdsföreningen vill verka för att säkerställa ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.Kundnummer: 303, Område: 264.

Kontaktpersoner

Torbjörn Johansson
Movänta 3
575 92 Hult
070-3139124

  
  

Fiskeområden i närheten av Movänta FVOF

Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån
Havravikssjön m fl vatten
Västra Lägern
Östra Lägern
Sjöarp-Öasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.