Gällivare FVO

 

Harrträsk, Vassaraälven, Sikträsk m fl vatten

  Norrbottens län / Gällivare kommun.

Följande vatten finns tillgängliga inom området:
Harrträsk, Vassaraträsk, Vassaraälven, Sikträsk, Sikträskbäcken, Linaälven, Vuoskajärvi, Kakkurijärvi, Romsijärvi, Nuonisjärvi samt Lietikkajärvi. I fiskevårdsområdet finns också Nuolajärvi som har ett eget fiskekort.

Sikträsk, Sikträskbäcken, Vassaraträsk & Vassaraälven
Vattensystemet har ett naturligt bestånd av sik, gädda, abborre, harr och öring. Sikträsk är fiskevårdsområdets största sjö där viss stödplantering av öring sker varje höst.

Observera att fiskevårdsområdets fiskekort inte omfattar fiske i Ammasbäcken som rinner ner i Sikträsk samt Torrisbäcken som rinner ner i Vassaraträsket.

Harrträsk
Harrträsk är en sjö som ligger vid Dundrets fot och efter många år med kontinuerlig utsättning håller sjön nu ett riktigt fint bestånd av öring. Det finns också gott om sik och en del öringar har vuxit till sig och en del stora exemplar har fångats i sjön.

Det finns även ett mindre bestånd av harr i sjön. Vid båthusen i västra änden av sjön finns möjlighet att sjösätta båt. Observera att fiske med ett spö per person gäller.

Suolasjöarna
Suolasjöarna är två små kallkällsjöar ovanför Sikträsk där det finns öring, harr, sik och även någon röding för den som har tur. I den första av sjöarna sker utplantering av öring.

Det finns ingen bilväg fram till sjöarna utan det är knappt fyra kilometers promenad från Sikträskvägen.

Linaälven
Gällivare FVO omfattar även fiske i Linaälven från bron vid Sarkasvaara ner till sammanflödet med Vassaraälven nedanför Stenbron. I älven finns harr, öring, abborre, sik och gädda. Det finns även lax i Linaälven, men de flesta laxar vandrar inte så högt upp i älven.

Vuoskojärvi
En myrsjö som håller ett naturligt bestånd av abborre och gädda.

Kakkurijärvi, Romsijärvi, Nuonisjärvi, Lietikkajärvi
Vid Littikhed mellan E10an och flygfälten ligger några små tjärnar där det finns abborre och gädda.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 10 år.
 

Gällivare FVO

Gällivare fiskevårdsområde är en förening som består av markägare i Gällivare kommun som gått samman och ger möjlighet för allmänheten att fiska i markägarnas sjöar och vattendrag.

Gällivare fiskevårdsområdes fiskekort omfattar sportfiske i många av vattendragen som ligger i närheten av Gällivare tätort. 

Organisationsnummer: 897900-3392

Kundnummer: 1107, Område: 1067.

Kontaktpersoner

Jim Apelqvist
070 - 687 36 79  

Fiskeområden i närheten av Gällivare FVO

Malmbergets och Koskullskulles i Gällivare område
Nuolajärvi
Stor-Saiti, Lill-Saiti och Banansjön
Soutujärvi
Lina älv inom Dokkas

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.