Närsån FVO

 

Närsån

  Gotlands län / Gotland kommun.

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara häpnadsväckande. Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland även silverruda i ån. Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske!

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 2.4 km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort.

Sträckan som gäller börjar ovanför Gangvidefarm och ner till åmynningen.
Det syns tydligt då skyltar finns utsatta.
Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.

Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt
 

Närsån FVO

Organisationsnummer: 834001-2163

Kundnummer: 3289, Område: 3351.

Kontaktpersoner

Kristin Kickan Karlsson
073-1840922


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Närsån FVO

Etelhem
Gothemsån Åminne
Wadet
Muskan, Fjättern
Nedre Rudasjön i Handen

Anslutna fiskeområden i Gotlands län
 Din varukorg är tom.