Wadets fiskekortsområde

 

Wadet

  Gotlands län / Gotland kommun.

Västergarnsån lockar årligen många sportfiskare i alla åldrar.
Wadets samfällighetsförening säljer fiskekort för sträckan från en markering 150 meter uppströms Västergarns hamn till och med landsvägsbron (väg 140), en sträcka på ca 800 meter.
Fiskekortssträckan i Västergarnsån är lättillgänglig och passar utmärkt för både stora och små sportfiskare, oavsett tidigare fiskeerfarenhet.
Området är dessutom familjevänligt med en fin grillplats i närheten och finns strövområden längs med Östersjöns strand.
Närheten till mynningen i havet och möjligheten för havsvandrande fisk att obehindrat simma ut och in i ån gör att fisket kan variera kraftigt från dag till dag.
Tajming kan därför ofta vara den avgörande faktorn!
Oavsett om man träffar rätt dag eller inte så är ån i sin enkelhet ett väldigt trevligt fiskevatten med fin omgivande natur och rikt fågelliv.
Vanligt förekommande arter är abborre, gädda, id, mört, sarv och sutare.
OBS! Allt fiske uppströms landsvägsbron (väg 140) och i Paviken är sedan 2018 förbjudet. Förbudet gäller året om.
Västergarnsån tillhör ett av de viktiga vattendrag som vild havsöring varje höst vandrar upp i för att leka.
Respektera havsöringens fredningsperiod 1 okt-31 dec och fiska ej heller riktat efter öring i ån under övrig tid på året.
Eventuellt fångade öringar ska alltid varsamt återutsättas.
Återutsättning året runt gäller även gäddor.
Tänk på att ta med ALLT skräp hem efter avslutat fiske, detta gäller allt från tomburkar till fiskelinor.
Extra viktigt är detta eftersom de betande djuren på fiskesträckan annars löper stor risk att trassla in sig i fiskelinor och skada sig på kvarlämnat skräp.
Visa respekt för djur och natur.
Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!Västergarnsån Ingår i fiskekortet

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar
 Juniorfiskekort är gratis och gäller till och med det år innehavaren fyller 18 år

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Id


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt
 

Wadets fiskekortsområde

Organisationsnummer: 716404-8675

Kundnummer: 3284, Område: 3346.

Kontaktpersoner

Bengt Wickman
0703 -  57 60 12


  

Fiskeområden i närheten av Wadets fiskekortsområde

Etelhem
Närsån
Gothemsån Åminne
Muskan, Fjättern
Trosaån

Anslutna fiskeområden i Gotlands län
 Din varukorg är tom.