Norr- och Sörsjöns FVO

 

Norrsjön, Sörsjön, Degerå

  Jönköpings län / Sävsjö kommun.
Sörsjön och Norrsjön är två grunda sjöar, med ett största djup omkring 5 meter, sammanbundna av ett 50 meter brett sund. Sörsjön är flikig med många små vikar. Fisket efter abborre är väldigt trevligt i sjöarna och kilosfiskar är vanligt. Gäddor på vikter kring 11-12 kilo har fångats i sjöarna. Spinnfiske, mete och vinterfiske är vanligt förekommande. Vattnen är svagt humösa, näringsfattiga och har en sammanlagd areal på dryga 200 hektar. Utefter de mestadels långsluttande stenstränderna växer en riklig övervattensvegetation. Omgivningen utgörs av skogsmark samt en del myr- och åkermark.Båtuthyrning och båtramp saknas tyvärr i sjöarna, men det finns goda möjligheter till fiske från land.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 

Norr- och Sörsjöns FVO

Norr- och Sörsjöns fiskevårdsområde förvaltar fisket i Sörsjön och Norrsjön som är två grunda sjöar med ett största djup omkring 5 meter.

Organisationsnummer: 802600-0078

Kundnummer: 239, Område: 199.

Kontaktpersoner

Torgny Bjerhag
0708 - 13 59 86


  

Fiskeområden i närheten av Norr- och Sörsjöns FVO

Allsarpasjön, Brohultssjön & Mossjön
Hillen och Rydsjön
Lundholmssjön, Pellikroken, Lundholmssjön mfl sjöar
Stora Värmen och Lilla Värmen
Allgunnen (Sävsjö)

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.