Orsa FVOF

 

Orsasjön mfl

  Dalarnas län / Orsa kommun.

I de norra delarna av fiskevårdsområdet erbjuds ett nästan norrlandslikt fiske, med öring och harr som dessutom i det närmaste utgörs av naturbestånd. Längre söderut i området uppträder inslag i fiskfaunan såsom brax och sutare.

I sjöarna Orsasjön och Skattungen, vilka är mycket artrika, förekommer både nors och siklöja i stora mängder. Dessa utgör födounderlag för arter som gädda, öring och abborre. Området har dessutom värdefulla bestånd av vandringsöring, som har tillväxten i Orsasjön och Skattungen.

TIPS! Slutför fiskekortsbetalningen innan du åker ut på skogen om du har möjlighet eftersom täckningen kan vara dålig på en del områden.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 Gäller ej i put- and takevatten!

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Harr


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sik


Vanlig

Id


Vanlig

Röding


Normalt

Lake


Normalt

Siklöja


Normalt

Ruda


Lite
 

Orsa FVOF

Traditionell fiskevårdsområdesförening.

Organisationsnummer: 884400-9152

Kundnummer: 425, Område: 386.

Kontaktpersoner

Anders Hansson, iFiske-ansvarig (felaktigt köp av fiskekort etcetera) samt ordförande för Orsa FVOF.
0730 - 27 03 63


Samuel Jakoby, Fisketillsynsansvarig
070-374 90 74


 
  
  

Filer för nedladdning


Fiskekarta 2024

Fiskeområden i närheten av Orsa FVOF

Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten
Skepphusvik
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Siljan, Norra och Södra Fjärdarna, Säxen
Finnmarken

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.