Sävsjö SFK

 

Sävsjö SFK Käringasjön, Vrigstad

  Jönköpings län / Sävsjö kommun.

OBS förväxla inte detta område med Käringasjön i Vaggeryd!

Käringasjön är en tidigare rotenonbehandlad sjö som numera även, förutom de regelbundet utsatta öringsläktingarna, Heligeåöring och regnbågsöring, innehåller abborre. Den största registrerade är nära 1,5kg.

Området är präglat av södra ändans spännande stenformationer som efter istiden fortfarande lockar en del klättrare som gillar lagom utmaningar. Vid södra udden finns ett vindskydd modell större samt cementringad grillplats med rörlig gallerinstallation. Gångstig runt sjön kräver för det mesta inte stövlar, utom när det regnar då dessa skodon är lämpligast. Vadare behövs inte då sjöns botten inte alls lämpar sig för vadning eller på annat sätt att röra sig på. För att komma ut över vattnet finns bryggor som beträds på egen risk.

Sjöns norra ände har ett mycket litet vindskydd, endast för ett par personer. Där finns också en cementringad grillplats med motsvarande grillgaller som i södra ändan. Notera att det ankommer alla att beakta eventuella lokala eldningsförbud. Även grillningsförbud kan förekomma.

Sjön är omgärdad av skog och västra sidan med tydlig klippbrant mitt emot en utskjutande tallskogsstrand mitt emot på östra sidan.

Sjön har lagom storlek för att utan allt för stor ansträngning kunna rundas någon gång under fisket.

Vänligen notera att nedskräpning inte är tillåtet.
Vid sjön finns två sopkärl, ett i var sin ända av sjön, söder och norr.
Där finns även vinskydd samt ca 10 bryggor runt sjön.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Kan behållas

Öring


Vanlig

P&t Inplanteras

Regnbåge


Vanlig

P&t Inplanteras
 

Sävsjö SFK

Sävsjö SFK är klubbansluten till Sportfiskarna. Vår idé är att bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform samt att främja sportfiske och fiskevård. I medlemmarnas intresse vill vi verka för ändamålsenlig organisation av fisket och möjliggöra utnyttjande och trivsel vid vårt fiskevatten, för på så sätt även verka för ett gott kamratskap mellan klubbens medlemmar och andra för god trivsel vid fiskevattnet. Vi vill bidra till att öka den personliga kännedomen om fiskevårdens möjligheter och krav, samt att genom ungdomsverksamhet och i samarbete med Sportfiskarna, stimulera sportfiske- och naturintresse bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av sin fritid, för att på så sätt även verka för ökat fiske- och naturvett och respekt för andras rätt till rekreation.

Organisationsnummer: 802535-0649

Kundnummer: 3467, Område: 3530.

Kontaktpersoner

Lars Swahnberg ordf

alternativt
Harry Salmgrén
0709 - 30 99 09


  

Fiskeområden i närheten av Sävsjö SFK

Lundholmssjön, Pellikroken, Lundholmssjön mfl sjöar
Norrsjön, Sörsjön, Degerå
Allsarpasjön, Brohultssjön & Mossjön
Rusken
Hillen och Rydsjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.