Åby Älvs Nedre FVOF

  Åby Älvs Nedre FVOF - regelverk

Sportfiske med handredskap i älven är tillåtet efter lösande av fiskekort.

Våra tillsynspersoner ser till att de följs. Vid eventuella överträdelser av fiskevårdsområdets regler kan en kontrollavgift komma att tas ut enligt nedan. Brott mot övriga regler kan leda till en polisanmälan. 

Om ni ser eller fångar sjuk/skadad fisk vill FVO:t att ni rapporterar in det till SVA. (Statens Veterinämedicinska anstalt.) https://rapporterafisk.sva.se/

Datum och Kvoter:

 • Lax är förbjudet att fiska från 1 maj - 16 Juni och från 15 september - 31 december. 
 • Fångstbegränsning övrig tid på max 1 lax per dygn och 2 laxar per år och fiskare
 • Öring är förbjudet att fiska under tiden 15 september - 31 oktober.
 • Fångstbegränsning övrig tid på max 1 öring per dygn och 2 öringar per år och fiskare.
 • Harr är förbjudet att fiska 15 april - 31 maj. För att värna om lekharren rekommenderar FVO:t att man avstår harrfiske före den 14 april.
 • Totalt fiskeförbud råder i älven under tiden 15 september - 31 oktober.

Minimimått:

 • Lax 50 cm Öring 50 cm Harr 35 cm

Observera att fiskare ska undvika att vada i älven samt inte fiska där öring- och laxlek pågår.

Stopp av fiske efter lax, öring och harr vid höga vattentemperaturer

FVO:t har en egen termometer/ flödesmätare och information om vattentemperatur och flöde i älven läggs ut på hemsidan. www.abyalven.se.

Fiskestämman har godkänt att fisket efter lax, öring och harr stoppas när vattentemperaturen i älven enligt hemsidan är 18 grader eller högre.

Ni hittar temperaturen på vår hemsida här: https://abyalven.se/

Fiskare som har löst fiskekort har inte rätt till ersättning för förlorade fiskedagar på grund av höga vattentemperaturer. 

Övriga regler enlig Havs- och Vattenmyndighetens bestämmelser.

Fångstrapportering:

 • Den som fiskar är skyldig att lämna fångstrapport på öring och lax över 50 cm inom 24 timmar efter avslutat fiske.
 • Uppgifter vad gällande art, längd, antal och om fisken är avlivad eller återutsatt ska noteras. Detta ska ske via formulär hos Ifiske. Du kan välja att fångstrapporten inte publiceras på hemsidan, utan bara finns sparad för styrelse och fisketillsyningsmän.

Kontrollavgifter:

Följande kontrollavgifter kan komma att tas ut om överträdelse av reglerna sker:

 • Överträdelse gällande antalet lax/år 4000 kr
 • Överträdelse gällande antal öringar/år 2200 kr
 • Brott mot fiskeförbudet 16/9 till 31/10 2200 kr
 • Avlivning av felkrokad lax (läs mer nedan) 1100 kr
 • Ej inlämnad fångstrapport 1100 kr
 • Ej medfört giltigt fiskekort 1100 kr
 • Information: Vid regelbrott kan du kontaktas av en av våra tillsynsmän eller -kvinnor. De kommer då att be om dina personuppgifter. Styrelsen beslutar sedan om kontrollavgift ska tas ut. Om så sker så delges du detta samt ett inbetalningskort. Beslutet kan överklagas.

Återutsättning:

 • Återutsätt gärna fisk som du inte behöver.
 • För att bevara de värdefulla stora lekfiskarna rekommenderas att du återutsätter alla hon fiskar och fisk större än följande mått:
  Lax över 90cm
  Öring över 70 cm
  Harr över 45 cm

Att tänka på när du återutsätter fisk:

 • Ta aldrig i fisken med torra händer.
 • Låt fisken vara kvar i vattnet medan ni lossar kroken varsamt med peang eller tång. Håll fisken tills den står på egen hand, släpp då försiktigt taget. Tänk på att inte stressa fisken i onödan!
 • Om fiskaren får en lax under en tillåten tid som han bedömer är så skadad att den inte kommer att överleva så ska fisketillsynsperson kontaktas för beslut om att avliva laxen. Kontaktuppgifter till fisketillsyns personer finns på föreningens hemsida
  Avlivad lax tillfaller den byaförening där årsstämman för året hållits och ska lämnas till dem

Felkrokad fisk:

 • En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen krokad inifrån och ut.
 • Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande.

.Inte att förglömma:

Värna om naturen och håll den ren! Vi samarbetar med Håll Sverige Rent.
Lämna de platser ni besöker så som ni vill finna dem.
Ser ni någonting som behöver åtgärdas eller vill ni föreslå någonting, kontakta gärna oss. 


2023-12-01 | https://www.ifiske.se/fiskekort-abyalven-m-fl-vatten.htm?rules=947 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.