Etelhem Fiskekortsområde

Etelhem

Teckenförklaring för kartan
  Gotlands län / Gotland kommun.

 Kartpunkter

 Hagebyträsk

 Sigvalde träsk

 Boenden i närheten

 Gangvidefarm Gotland

 Klintehamn

 Klintehamn

 Klintehamn

 Klintehamn

 Klintehamn

 Klintehamn

Fiskeområden i närheten av Etelhem Fiskekortsområde

Närsån
Wadet
Gothemsån Åminne
Muskan, Fjättern
Trosaån
Nedre Rudasjön i Handen
Kärrsjön

Anslutna fiskeområden i Gotlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.