Svansjöarnas FVO (Värmland)

Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl

Svansjöarnas FVO, som ligger i det natursköna sydvästra Värmland, omfattar sjöarna Ämmeskogsjön, Västersvan, Mellansvan, Östersvan, Eldan och Lången. Sjösystemet ingår i Lillälvens vattensystem, ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna inom vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven. Sjöarna har gott om …

Fiskarter

 Abborre  Normalt  Gädda  Normalt
 Gös  Sällsynt  Öring  Lite
 Braxen  Normalt  Mört  Normalt
 Asp  Lite  Id  Lite
 Lake  Lite  Ruda  Lite
 Sarv  Lite  Sutare  Lite
 Vimma  Lite  Ål  Sällsynt
 Björkna  Lite  Löja/Benlöja  Lite

Övre Gla FVOF

Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl

Välkommen till Övre Gla FVOF som omfattar sjön Övre Gla med omkringliggande sjöar och tjärn, totalt sju st sjöar och 32 st tjärnar med fiskförekomst. Området är till största delen beläget inom Glaskogens Naturreservat se: www .glaskogen .se mitt emellan Årjäng och Arvika i v:a Värmland. Föreningen bildades 1944 …

Fiskarter

 Abborre  Normalt  Gädda  Normalt
 Öring  Normalt  Röding  Lite
 Mört  Normalt  Lake  Normalt
 Sik  Normalt  Ål  Normalt
 Löja/Benlöja  Normalt  Siklöja  Normalt

Västra Långseruds FVOF

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar

Västra Långseruds fiskevårdsområde hör hemma i Säffle kommun i sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven. Ett fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Björnklammen, Öjesjön, Vålungen, …

Fiskarter

 Abborre  Vanlig  Gädda  Vanlig
 Öring  Lite  Mört  Vanlig
 Sik  Lite  Siklöja  Lite

Stora Börs FVOF

Stora Bör, Lilla Bör mfl

Föreningen förvaltar:Stora Bör, Lilla Bör, Älgsjön, Öjesjön, Bodasjön, Hynningssjön, Tegstjärnet, Hasselbacketjärnet, Sulerudstjärnet, Ragnilrudstjärnet. Stora Börs fiskevårdsområde hör hemma i sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven. …

Fiskarter

 Abborre  Vanlig  Gädda  Vanlig
 Mört  Vanlig  Bäckröding  Sällsynt
 Lake  Normalt  Sik  Normalt
 Ål  Sällsynt  Löja/Benlöja  Lite
 Siklöja  Lite
 Din varukorg är tom.